medina-knjiga-link

Radni dan u vrtiću

RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI I ODMORA DJECE

SHODNO UZRASTU GRUPE

 

06:30 – 08:00 OKUPLJANJE I SAMOSTALNE AKTIVNOSTI PO DJEČIJEM IZBORU
08:00 – 08:30 SPREMANJE IGRAČAKA, JUTARNJE TJELESNO VJEŽBANJE, ZADOVOLJAVANJE HIGIJENSKIH I FIZIOLOŠKIH POTREBA, PRIPREME ZA DORUČAK
08:30 – 08:50 DORUČAK
08:50 – 09:00 PRIPREME ZA USMJERENE AKTIVNOSTI
09:00 – 10:15 USMJERENE AKTIVNOSTI
10:15 – 11:15 KOMBINOVANE AKTIVNOSTI ( po mogućnosti boravak na otvorenom )
11:15 – 11:30 PRIPREME ZA RUČAK ( higijenske i fiziološke potrebe )
11:30 – 12:00 RUČAK
12:00 – 12:15 PRIPREME ZA SPAVANJE
12:15 – 14:30 POPODNEVNI ODMOR
14:30 – 14:45 BUĐENJE I OBLAČENJE
14:45 – 15:00 UŽINA
15:00 – 18:00 KOMBINOVANE AKTIVNOSTI DO ODLASKA KUĆAMA ( po mogućnosti boravak na otvorenom )

Aktivnosti se izvode po Planu i programu rada ustanove za tekuću školsku godinu.
Na osnovu Odluke Stručnog vijeća ustanove u redovnije aktivnosti uključeni su i saradnici na grupi : za ples i folklor, muzičko vaspitanje i strani jezik.

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates