medina-knjiga-link

Istorijat

Predškolska ustanova - klub za djecu Andrej Banja luka osnovana je s ciljem poboljsalja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske. Osnivač predškolske ustanove Andrej Banja Luka je Sanjin Buzadžija, nastavnik plesne kulture i sportskog plesa.

Datum osnivanja predškolske ustanove je 01.11.2010. godine, naredne godine Ministarstvo prosvjete i kulture izdaje Rješenje o ispunjenosti uslova za rad broj 07.020/610-1130-03/11 kao i Rješenje o o odobrenju za rad br.07.020/610-1130-4/11.

U želji poboljšanja kvaliteta rada Predškolska ustanova Andrej od dana 01.04.2012. godine počinje sa radom na novoj okaciji u ulici Branka Popovića 56, sa novim Rješenjem o ispunjenju uslova za rad broj 07.020/610-640-4/12 i Rješenjem o odbobrenju za rad broj. 07.020/610-640-5/12. Predškolska ustanova Andrej vaspitno obrazovni rad organizovano vrši u tri grupe i to jasličkoj, mlađoj i starijoj grupi.

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates