medina-knjiga-link-cir

Историјат

Приватна предшколска установа - клуб за дјецу Андреј & Л.Б. Бања Лука основана је с циљем побољсаља квалитета предшколског васпитања и образовања Републике Српске. Оснивач предшколске установе Андреј Бања Лука је Сањин Бузаџија, наставник плесне културе и спортског плеса.

Датум оснивања предшколске установе је 01.11.2010. године, наредне године Министарство просвјете и културе издаје Рјешење о испуњености услова за рад број 07.020/610-1130-03/11 као и Рјешење о о одобрењу за рад бр.07.020/610-1130-4/11.

У жељи побољшања квалитета рада Предшколска установа Андреј & Л.Б. од дана 01.04.2012. године почиње са радом на новој окацији у улици Бранка Поповића 56, са новим Рјешењем о испуњењу услова за рад број 07.020/610-640-4/12 и Рјешењем о одбобрењу за рад број. 07.020/610-640-5/12. Предшколска установа Андреј & Л.Б. васпитно образовни рад организовано врши у три групе и то јасличкој, млађој и старијој групи.

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates