medina-knjiga-link-cir

Општи подаци

Пун назив: Приватна предшколска установа клуб за дјецу Андреј & Л.Б. Бања Лука
Адреса: ул. Бранка Поповића 56, Лазарево - Буџак 78 000 Бања Лука
Телефон : 051 923 048

Рјешење Привредни суд Бања Лука бр. 057-0-Рг-13-001526
МИнистарство просвјете и културе бр. 07.020/610-640-5/12.
ЈИБ: 4403633430006
Жиро рачун: 572 106 00003341 66 МФ банка

Директор Сањин Бузаџија
Помоћник директора за васпитно образовни рад Мидхета Хрњез
Руководилац објекта "Андреј" Лазарево-Буџак: Ивана Бера
Руководилац објекта "Нани" Рамићи –Драгочај: Сања Зрнић

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates