medina-knjiga-link

Opšti podaci

Pun naziv: Predškolska ustanova klub za djecu ANDREJ Banja Luka
Adresa: ul. Branka Popovića 56, Lazarevo - Budžak 78 000 Banja Luka
Telefon : 051 923 048

Rješenje Privredni sud Banja Luka br. 057-0-Rg-13-001526
MInistarstvo prosvjete i kulture br. 07.020/610-640-5/12.
JIB: 4403633430006
Žiro račun: 572 106 00003341 66 MF banka

Direktor Sanjin Buzadžija
Pomoćnik direktora za vaspitno obrazovni rad Midheta Hrnjez
Rukovodilac objekta "Andrej" Lazarevo-Budžak: Ivana Bera
Rukovodilac objekta "Nani" Ramići –Dragočaj: Sanja Zrnić

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates