medina-knjiga-link-cir

Организација рада

Дјелокруг рада Предшколске установе Андреј & Л.Б. Бања Лука утврђен је Законом о предшколском васпитању и образовању Републике Српске, а за обављање послова из дјелокруга рада установе основане су организационе јединице:

1. Посебне организационе јединице:

- одјелење за финасије и рачуноведствене послове. (задужен књиговодствени биро),

- одјелење за правне послове ( задужена адвокатска и нотарска канцаларија)

2. Основне организационе јединице: објекти за обављање васпитно образовног рада у предшколству, организована у складу са годишњим планом и програмом рада објекта.

3. Установом руководи директор.

4. Директор има помоћнике и руководиоце објеката:

4.1. помоћник за васпитно образовни рад установе.

4.2. руководиоци објеката гдје се обавља дјелатност.

5. Васпитно образовни рада врше дипломирани васпитачи предшколске дјеце и медицинске сестре-васпитачи.

6. Установа има стручне сараднике и сараднике на групи ( стручни сарадници су педагог, психолог, логопед, социјални радник, док су сарадници на групи (наставнике музике, плеса и фолклора, физичког васпитања, за стране језике)

7. Установа има организовану кухињу која служи у сврху исхране дјеце за вријеме боравка у установи.

8. Установа има организовану и техничко- хигијеничарску службу за техничко одржавање просторија и хигијене просторија.

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates