Улога предшколског васпитања и образовања  ја да се кроз квалитетно и пажљиво праћење сваког дјетета  и одговарање на развојне  потребе и тенденције, међудејством породице и институција, у добро структуираним условима социјалног и материјалног окружења оснажи дијете да се развије до својих оптималних нивоа, поштујући природу цијеловитости учења развоја.

medina-knjiga-link-cir

Развој дјетета до 3 године

Физички развој
- јачање физичког здравља и отпорности дјеце као елементарних услова правилног развоја свих органа и органских система у овојузрасној доби,
- подстицање развоја цијеловитог сензорног и перцептивног потенцијала дјетета, чула одговорних за правилну перцепцију и доживљај окружења,
- овладавање сопственом моториком као сложеним процесом психомоторног учења,
- развијање навика (тјелесне хигијене, храњења, контролеи злучивања).

Социјално – емоцијонални развој личности
- његовање спонтаности и искрености дјетета у контакту са својим окружењем и отворености за доживљај,
- његовање одговарајућих механизама самоконтроле, важнихза брже осамостаљивање,
- подржка развоју одговарајуће слике о себи, собственим могућностима и стицању повјерења у своје способности,
- подршка усвајању сазнања о правилима и нормама понашања у оквиру основних моралних вриједности (добро-рђаво, штетно, опасно-корисно, ружно-лијепо),
- подрђка развоја примарних социјалних компетенција, уважавање потреба друге дјеце и одраслих, навика за заједничко обављање активности,
- утицај на формирање, испољавање и котролу осјечања,
- култивисање и развој позитивних, интерактивних емоција.

Интелектуални развој
- подстицање и његовање природне радозналости малог дјетета за свијет који га окружује, сталним успостављањем контаката са социјалним и материјалним окружењем,
- подржавање актуелних могућности дјетета да се уживљава у појаве само око себе, да користи предмете и материјале за учење, његовање осјетљивости и мотивисање за постављање питања као начина учења и ширења сазнајних интересовања,
- подршка сазријевању у сензорно-моторичке интелигенције, као првог сигурног сигналног сиситема за рано учење и рејавање развојних проблема.

Развој говора, комуникације и стваралаштва
- подржавање говорне комуникације као зрелијег сазнајног оквира дјетета и сталног сигналног сиситема за учење и развој,
- подстицање и богаћење говора квалитетнијег сигналног система за учење и као средства за стицање сазнања, успостављање интеракције са окружењем,
- стварање повољних услова за формирање почетних сазнања о појавама и појмовима у окружењу кроз практичне активности и у животном контексту.

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates