Uloga predškolskog vaspitanja i obrazovanja  ja da se kroz kvalitetno i pažljivo praćenje svakog djeteta  i odgovaranje na razvojne  potrebe i tendencije, međudejstvom porodice i institucija, u dobro struktuiranim uslovima socijalnog i materijalnog okruženja osnaži dijete da se razvije do svojih optimalnih nivoa, poštujući prirodu cijelovitosti učenja razvoja.

medina-knjiga-link

Razvoj djeteta do 3 godine

Fizički razvoj
- jačanje fizičkog zdravlja i otpornosti djece kao elementarnih uslova pravilnog razvoja svih organa i organskih sistema u ovojuzrasnoj dobi,
- podsticanje razvoja cijelovitog senzornog i perceptivnog potencijala djeteta, čula odgovornih za pravilnu percepciju i doživljaj okruženja,
- ovladavanje sopstvenom motorikom kao složenim procesom psihomotornog učenja,
- razvijanje navika (tjelesne higijene, hranjenja, kontrolei zlučivanja).

Socijalno – emocijonalni razvoj ličnosti
- njegovanje spontanosti i iskrenosti djeteta u kontaktu sa svojim okruženjem i otvorenosti za doživljaj,
- njegovanje odgovarajućih mehanizama samokontrole, važnihza brže osamostaljivanje,
- podržka razvoju odgovarajuće slike o sebi, sobstvenim mogućnostima i sticanju povjerenja u svoje sposobnosti,
- podrška usvajanju saznanja o pravilima i normama ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrijednosti (dobro-rđavo, štetno, opasno-korisno, ružno-lijepo),
- podrđka razvoja primarnih socijalnih kompetencija, uvažavanje potreba druge djece i odraslih, navika za zajedničko obavljanje aktivnosti,
- uticaj na formiranje, ispoljavanje i kotrolu osječanja,
- kultivisanje i razvoj pozitivnih, interaktivnih emocija.

Intelektualni razvoj
- podsticanje i njegovanje prirodne radoznalosti malog djeteta za svijet koji ga okružuje, stalnim uspostavljanjem kontakata sa socijalnim i materijalnim okruženjem,
- podržavanje aktuelnih mogućnosti djeteta da se uživljava u pojave samo oko sebe, da koristi predmete i materijale za učenje, njegovanje osjetljivosti i motivisanje za postavljanje pitanja kao načina učenja i širenja saznajnih interesovanja,
- podrška sazrijevanju u senzorno-motoričke inteligencije, kao prvog sigurnog signalnog sisitema za rano učenje i rejavanje razvojnih problema.

Razvoj govora, komunikacije i stvaralaštva
- podržavanje govorne komunikacije kao zrelijeg saznajnog okvira djeteta i stalnog signalnog sisitema za učenje i razvoj,
- podsticanje i bogaćenje govora kvalitetnijeg signalnog sistema za učenje i kao sredstva za sticanje saznanja, uspostavljanje interakcije sa okruženjem,
- stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih saznanja o pojavama i pojmovima u okruženju kroz praktične aktivnosti i u životnom kontekstu.

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates